BCR HABITAT. TREBALLS VERTICALS

BCR Habitat es la marca comercial registrada pel nostre grup d'empreses del sector de la construcció i l'arquitectura, amb presència al nostre territori des de l'any 1993. Estem especialitzats en la rehabilitació i el manteniment integral d'edificis des de fa més de 15 anys. El nostre mètode de treball ens permet realitzar la col·locació de manera ràpida d'elements publicitaris com son les lones de publicitat de gran format. En el cas de que es realitzin els treballs verticals amb l'ùs d'una bastida, existeix la possibilitat de col·locar publicitat i així finançar part de la obra que s'està realitzant.

Aquests són alguns dels treballs verticals que li podem oferir:

 • Sanejaments preventius.
 • Col·locació de línies de vida en vertical per a escales d'accès.
 • Línies de vida en horitzontal en cobertes amb inclinació.
 • Retirada d'amiant de baixants i uralites.
 • Instal·lacions de malles envolvents i de pretecció.
 • Reparacions a baixants d'aigües residuals.
 • Reparacions puntuals a la façana.
 • Neteja de façanes, de canalons pluvials i cobertes inclinades.
 • Neteges de vidres, metalls, marbres o d'altres elements de les façanes.
 • Neteges d'elements de difícil accès (ròtuls, pantalles, corporis publicitiaris).
 • Canalitzacions de tubs d' aire acondicionat.
 • Revisions, reparacions i diagnòsis.
 • Informes de patologies.
 • Segellat de juntes de dilatació.
 • Neteja de canalitzacions.
 • Treballs verticals per al tractament d'esquerdes.
 • Treballs verticals per a la instal·lació de cablejat de tot tipus.
 • Substitució de vidres.
 • Col·locació d'elements publicitaris decoratius (lones, pancartes).
 • Treballs de pintura.
 • Reparacions elèctriques (focus a les façanes, ròtuls lluminosos).
 • Restauració del patrimoni històric.

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SOL·LICITI PRESSUPOST