BCR HABITAT. RESTAURACIÓ DE PATRIMONI

Des de la fundació de BCR HABITAT l'any 1993 la companyia ha buscat com a objectiu se un referent en la restauració del patrimoni històric artístic de la nostra societat. El nostre principal objectiu sempre és respectar l'original de l'inmoble en el procès i el resultat de la seva restauració. En l'actualitat hem realitzat diverses intervencions en obres de restauració de patrimoni en col·laboració amb altres empreses del sector i treballant per a les administracions pùbliques corresponents encarregades de la restauració d'aquestes obres. Estem classificats amb la màxima categoria, la cassificació K7D concedida pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Pùbliques en resaturació de béns inmobles historic-artístics. A més hem obtingut vàries categories en edificació. El nostre estudi d'arquitectes està especialitzat en la restauració de patrimoni i en la rehabilitació de patrimoni i en la rehabilitació d'inmobles historic-artístics, tant pùblics com privats.

Treballem en col·laboració amb altres especialistes com historiadors, arqueòlegs i diferents profesionals, formant equips multidisciplinars que permetin abordar els projectes des del profund coneixement del patrimoni a restaurar i actuem amb un procediment rigoròs que preserva el monument al màxim i va en benefici del propietari o propietaris del patrimoni. S'inicia un diagnòstic precís de l'estat físic de la obra per a poder cercar la restauració més adecuada. La restauració que proposem serà preventiva amb l'objectiu de disminuir futurs problemes amb l'inmoble. Al llarg de la nostra dilatada trajectòria hem treballat en restauracions i conservacions de patrimoni de diversa índole: monuments, edificacions, façanes, béns d' interés cultural, contribuint a la posta en valor i difusió del patrimoni restaurat.

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SOL·LICITI PRESSUPOST