BCR HABITAT. IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES

Les goteres, les humitats i les taques de fongs són indicatives d'una mala impermeabilització de la coberta. Impermeabilitzar adequadament la coberta d'un edifici és la millor garantia per a evitar o eliminar filtracions i goteres. Comptem amb un equip de professionals amb àmplia experiència en la impermeabilització de cobertes i entenem les patologies de les cobertes, tant de les cobertes transitables com les no transitables. Utilitzem només els millors materials amb acabats de qualitat i reparem cobertes de tota mena, entre altres les cobertes industrials, cobertes invertides, jardineres o parterres.

Un dels impermeabilitzants que s'utilitza és l'aplicació de la pintura de cautxú. Després d'una neteja i reparació de la zona afectada, se li aplica una fibra de vidre perquè quedi una capa fina. Posteriorment es pinta amb pintura de cautxú donant diverses capes fins a finalitzar la porositat de la zona. Altres sistemes líquids com l'aplicació de pintura de poliurea també s'utilitzen cada vegada més per a la impermeabilització de cobertes.

La impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques o butíliques és una solució adequada per a evitar humitat en zones on la filtració se situï, per exemple en els canals pluvials, les boques de baixants, fossats d'ascensor o per a qualsevol zona de desperfecte estructural d'un edifici. Els sistemes utilitzats seran diferents, depenent de la funció i tipologia de la coberta. Tots els sistemes que utilitzem són d'última generació i garantits amb anàlisi de laboratori DITE (Documentació Idoneïtat Tècnica Europea).

 

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SOL·LICITI PRESSUPOST