BCR HABITAT. REFORMES DE VESTÍBULS I ESCALES

La condició del vestíbul i l'escala de cada edifici són importants ja que és la zona més transitada de l'inmoble, en efecte cada persona que accedeix a l'edifici passa per aquesta zona. És per aquest motiu que en aquelles obres en les quals realitzem una rehabilitació integral de l'edifici solem escometre també treballs de restauració dels vestíbuls i escales de les finques. Per raons de racionalitat constructiva i d'oportunitat les nostres tècnics recomanen sempre l'eliminació de les barreres arquitectòniques en les zones d'actuació. 

A més totes les actuacions en vestíbuls i escales d'interés tipològic o patrimonial realitzades pel nostre equip busca sempre el mantenir i conservar les seves característiques i elements originals. Quan les obres de restauració es duguin a temre en edificis catalogats, serà imprescindible disposar de la direcció personal tècnic competent. La rehabilitació i la millora dels vestíbuls i escales de la seva finca faciliten el benestar de tots els veïns de la comunitat.

Entre  d'altres, realitzem treballs de:

 • Pintura.
 • Estucat.
 • Pavimentació.
 • Fusteria d'alumini (finestres, portes).
 • Metal·listeria (pasamans, poms de portes, baranes).
 • Restauració d'ornamentació i elements decoratius.
 • Millora de la accesibilitat.
 • Suprimir barreres arquitectòniques.
 • Instal·lació d'ascensor.
 • Rehabilitació i modificació d'escala i replà.
 • Instal·lació elèctrica.
 • Instal·lació de portes.
 • Serralleria.
 • Reforç estructural.

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SOL·LICITI PRESSUPOST