BCR HABITAT. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BCR HABITAT compta amb Enginyiers Industrials en palntilla i instal·ladors amb carnet d'Instal·lador Autoritzat (pel Ministeri d'Indùstria), per a realitzar tot tipus d'instal·lacions tant en edificis de vivenda com edificis industrials. Tenim una àmplia experiència en treballs d'instal·lacions el·lèctriques, lampisteria, aire condicionat, gas, telecomunicacions i instal·lació d'ascensors entre altres.

Els nostres professionals estan acreditats amb tots els carnets exigits pel Departament d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya el que ens permet atorgar la legalització i projecte de les instal·lacions elèctriques que realitzem.

Comptem amb professionals per a realitzar:

  • Cambis de tensió i/o potència.
  • Unificació de comptadors.
  • Distribució, confecció i modificació de cuadres elèctrics.
  • Automatització.
  • Certificacions i revisions.
  • Adecuació d'instal·lacions elèctriques a la normativa actual.
  • Manteniment preventiu per a comunitats.
  • Inspecció periòdica d'instal·lacions de baixa tensió.

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SOL·LICITI PRESSUPOST