BCR HABITAT. FINANCIACIÓ

Consulti les opcions per a fer viable el seu projecte. Des de l'equip financer i tècnic de  BCR Habitat estudiem cada cas per separat per a veure les opcicons de facilitar la realització del projecte rehabilitació de la façana. Per a això tenim en compte la seva situació inicial i totes les necessitats per a dur a terme el projecte amb èxit. Ofrerim financiació a mida amb la opció de finançar el projecte en un període de fins a 24 mesos sense interessos (adaptables a la necessitat de la comunitat), oferint un tracte personalitzat, revisem l'opció més viable per a cada projecte dintre de les possibilitats que existeixen, creant així conjuntament amb cada client una proposta adecuada per a les seves necessitats. Buscant solucions a mida, ja s'han dut a terme projectes que per endavant semblaven inviables. Contactin's i expliquin's el seu projecte per a veure les opcions de fer-li realitat. Hi ha nombroses possibilitats i trobarem la sol·lució més òptima per a vosté!

Algunes opcions de financiació:

  •  Realitzar el pagament de la seva obra en cuotes fixes a liquidar en tants mesos com duri la obra, i un cop finalitzada la obra su obra en cuotas fijas a liquidar en tantos meses como dure la obra, y una vez finalizado la obra acordar un període de cuotes fixes amb el client.
  •   Crear un sistema de financiació per un propietari de l'edifici con ingressos de baixes rentes, amb la premisa de mantindre un equilibri entre ingressos i  con la premisa de mantener un equilibrio entre ingresos y despeses mensuals del propi edifici.
  •   Acceptar un contracte de rehabilitació privada amb tancament de les subvencions del Consorci de l´Habitatge u de la IMPU a BCR Habitat. A més, financiarem una part de la obra amb els nostres fons propis.

INFORMACIÓ DE SUBVENCIONS

Des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s' impulsa una nova convocatòria de Ajudes a la Rehabilitació para a l'any 2016. Plaç d'inscripció fins al 31 de desembre del 2016. Per a més informació:

ACCEDIR

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes per a la rehabilitació d'edificis (ùs residencial) i de vivendes individuals. Es poden atorgar prèstecs preferencials i subvencions. Les subvencions sempre son un tant per cent del pressupost protegible (que es la xifra que l' Administració reconeix com a protegible i sobre la que s'efectúen els càlculs del tant per cent de la subvenció). Per a més informació:

ACCEDIR

PROGRAMA DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA

    Programa de foment de la regeneració i renovació urbanes.
    Programa de suport a la implantació de l'Informe d'avaluació dels edificis.
    Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives.

Per a més informació:

ACCEDIR

Des del Consorci Metropolità de l´Habitatge ofereixen ajudes mitjançant el Programa Rehabilitació. Per a més informació:

ACCEDIR


PUBLICITAT A LA FAÇANA DEL SEU EDIFICI

Per a finançar (part) de la obra de rehabilitació del seu edifici podem avaluar les possibilitats de posar lones publicitàries a la bastida que s'instal·la a la seva façana durant les obres de rehabilitació. Vàries empreses publicitàries especialitzades en la publicitat exterior ens assissoren per a veure si la localització del seu edifici podria ser interessant per a un anunciant. Per a això estudien el trànsit de peatons i conductors per davant de l'edifici i així determinen li la localització es estratègica per a cap dels seus clients. Està interessat en conèixer les possibilitats d'incorporar publicitat a la seva façana durant el període de la obra de rehabilitació? Contacti amb nosaltres i estudiem el cas.