CCOC

La cambra oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya és una organització que agrupa de manera voluntària les empreses constructores amb activitat a Catalunya i que habitualment contracten organismes públics.