FERCA

FERCA són les empreses agremiadas a qualsevol gremi de Catalunya que al seu torn estan adherides a la Federació. FERCA representa a gairebé tota la totalitat de Gremis d'instal·ladors de Catalunya.