GCV

El Gremi és una entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores. El seu principal objectiu ha estat sempre defensar els interessos dels constructors, donar resposta eficaç a les seves necessitats i ésser el seu representant davant de les administracions, institucions socials i entitats vinculades al sector de la construcció.