CECOT

CECOT és una associació empresarial multisectorial, integrada per un gran nombre i diversitat de gremis i associacions empresarials. Promou interessos dels seus gremis i associacions, i actua com a representant davant els interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats per a fomentar la competitivitat d'autònoms, microempreses, pimes i grans empreses.