REA

El Registre d'empreses Acreditades (REA) té com a objectiu acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. Tota empresa que pretengui ser contractada o subcontractada per a treballs d'una obra de construcció ha d'estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades.